Fiskeregler & fiskekort

För att fisket ska fungera för alla och under lång tid framöver har vi satt upp några enkla regler. Följer du dem så får vi alla en trevlig stämning och ett roligt fiske.

• För att få fiska i Paviken eller Västergarnsån måste du ha fiskekort. Fiskekort säljs hos: Preem (Klintehamn) och Circle K Söder (Visby) samt Jaktia (Visby) .

•  Fiskekortspriser: Dygnskort: 50 kronor/person, årskort: 300 kr/person, årskort inkl gummibåtstillstånd 400 kr/person.

• Allt fiske i Paviken och Västergarnsån mellan Paviken och landsvägsbron är förbjudet under perioden 15 mars - 15 juli för att skydda häckande fåglar. Respektera det! Du får alltså fiska 16 juli och framåt (inte den 15:e).

• Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas.

• Fiske är endast tillåtet med spö (ej fasta redskap). Du får bara fiska
med ett spö i taget. Du får inte heller ”markera” en plats med ett annat spö.

• Alla rudor måste ovillkorligen släppas tillbaka i sjön/ån.

• Fiskar du gädda eller abborre får du bara ta upp och ta med dig fem
abborrar och en gädda hem. Alla gäddor som är mindre än 40 cm och större än 80 cm måste släppas tillbaka.

• Om du ska väga en fisk: använd en våt vågpåse, t ex vågnät eller plastpåse.

• Fiske från egen båt (gummibåt eller liknande) är endast tillåtet 16 juli - 30 sep. Du får inte låna båtarna som tillhör markägarna.

• Fiskar du från båt är du skyldig att lämna företräde åt dem som fiskar från land. Håll dig utom räckhåll från landfiskares fiskeplats. Regeln gäller även om landfiskaren anländer senare än båtfiskaren!

Håll rent! Lämna ingen lina, tomma burkar eller annat skräp.

• Du får inte hugga vass, bryta grenar eller liknande. Paviken är Natura 2000-område!

• Stör inte människor, vilda djur eller boskap. Visa hänsyn.

• Camping är förbjudet i området (gäller även "bivvies").

• Ha en riktigt trevlig fisketur.

 

 © Paviken.se 2007 •  Foto & text (om inte annat anges): Nicka Hellenberg