ALLT FISKE I PAVIKEN ÄR FÖRBJUDET FRÅN OCH MED 2018. FISKE I VÄSTERGARNSÅN TILLÅTET MED FISKEKORT.

2018 besultade Wadets Samfällighet (som äger fiskerätten i Paviken och Västergarnsån) att allt fiske är förbjudet i Paviken och i Västergarnsån från Paviken, nedströms till landsvägen.

Förbudet gäller året om från och med nu (2018-04-01) tills vidare. 

Nedanför landsvägsbron till den lilla gångbron strax innan hamnen gäller fiskekort. Dygnskort 50 kronor. Årskort 300 kr.

SE KARTA HÄR!

 

Fiskeregler i Västergarnsån

Alla gäddor måste släppas tillbaka levande

Alla öringar måste släppas tillbaka levande

Alla rudor måste släppas tillbaka levande

Maximalt fem (5) abborrar får tas med hem

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.

Håll rent och snyggt omkring dig och respektera andra m'nniskor, djur och natur.

 

 

 © Paviken.se 2007 •  Foto & text (om inte annat anges): Nicka Hellenberg