Välkommen till Paviken

Här finns information för dig som är intresserad av fisket i Paviken. Här hittar du reglerna som gäller för fisket och annan läsning om sjön.

Genom ett förnyat samarbete med markägarna i området och Länsstyrelsen på Gotland är det möjligt att lösa fiskekort till sjön.
Dock inte under fiskeförbudstiden 15 mars - 15 juli då fåglarna måste få vara ifred. Första fiskedag för året är alltså 16 juli (och inte den 15:e). Respektera reglerna, lämna markägarnas båtar ifred och och håll rent och snyggt omkring dig så är vi alla åter välkomna till den gyttjiga sjön. Läs mer om reglerna i menyn till vänster.

Vi vill också att du rapporterar dina fångster till info@paviken.se. Tack för din hjälp.

_______________________________________________________________________________

OBS! Viktigt meddelande angående rudor och rudafisket i Paviken:

Inga rudor från Paviken godkänns

Från och med nu (juli 2011) kommer inga rudor fångade i Paviken, Gotland, att registreras i Storfiskregistret.
Anledningen är givetvis resultaten från nyligen utförda DNA-tester som visar att samtliga fångade rudor är hybrider mellan ruda (Carassius carassius) och silverruda (Carassius gibelio). Läs om hybrider och silverrudor via menyn till vänster.

 

 

 © Paviken.se •  Foto & text (om inte annat anges): Nicka Hellenberg